Zavolejte nám (Po-Pá 9-14)

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v komentáři

Uděluji společnosti EUSOFT s. r. o., identifikační číslo: 25863541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka číslo 206860, která je správcem internetového obchodu www.perfektnipradlo.cz souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti EUSOFT s.r.o. dobrovolně poskytl/a v rozsahu [jméno, avatar a/nebo přezdívka], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost EUSOFT s.r.o. zpracovávala Osobní údaje za účelem:

  1. uveřejnění komentáře (zpravidla ke zboží) v rámci internetového obchodu PerfektníPrádlo https://www.perfektnipradlo.cz

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti EUSOFT s.r.o. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu na dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost EUSOFT s.r.o. je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti EUSOFT s.r.o. nebo prostřednictvím telefonního čísla a e-mailu, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností EUSOFT s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnost EUSOFT s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.