Ochrana osobních údajů

Společnost CHARISMA FASHION, spol. s r. o., provozovatel internetového obchodu www.perfektnipradlo.cz se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Abychom vám ale mohli nabídnout kvalitní služby, je třeba znát některá vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna před zneužitím.

Požadované údaje - fyzická osoba

Každý zákazník musí při nákupu uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li zákazníkem fyzická (soukromá) osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
  • alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, případně e-mailový

Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci se zákazníkem.

Požadované údaje - právnická osoba nebo fyzická osoba s IČ

Vystupuje-li zákazník jako právnická osoba nebo fyzická osoba s IČ, měl by navíc uvést také údaje o firmě:

  • jméno firmy
  • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
  • alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
  • kontaktní osobu
  • IČ a DIČ

Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu, který je obvykle vyžadovaný oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí.

Veškeré údaje o vašich dosavadních nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí. Pracovníci internetového obchodu www.perfektnipradlo.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím.

Souhlas s používáním osobních dat

Používáním internetového obchodu www.perfektnipradlo.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Výmaz dat z databáze

Každý registrovaný zákazník bude neprodleně odstraněn z databáze na základě žádosti zaslané na adresu info@perfektnipradlo.cz 

Zasílání informačních sdělení

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas při registraci. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v administraci osobních údajů a tím okamžitě zastavit zasílání výše uvedených informací. Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z naší nabídky. Jsme registrováni u Úřadu na ochranu osobních údajů, číslo registrace je 00042871